Genetický test mutací zvyšujících riziko tromboembolické nemoci a-test (trombo-test)

Genetický test mutací zvyšujících riziko tromboembolické nemoci je určen pro klientky a klienty, u kterých lze předpokládat zvýšené riziko trombózy. Všem těmto lidem doporučujeme prověřit, zda nemají vrozenou genetickou dispozici k tromboembolickému onemocnění. Nosičství mutací si může nechat otestovat kdokoliv, kdo se ve výše uvedeném ohledu považuje za rizikového. Jste si jisti, že právě Vy nebo někdo z Vašich blízkých nepatříte do této rizikové skupiny? Náš test Vám odpoví na otázku, zda u Vás není z genetického hlediska zvýšené riziko tromboembolické nemoci.

 

  • Jedná se zejména o muže a ženy, kteří mají nedostatek pohybu, sedavý způsob života, jsou pod silnou stresovou zátěží, obézní nebo kouří.
  • Za specifickou rizikovou skupinu považujeme i ženy, které užívají nebo chtějí užívat perorální hormonální antikoncepci, popř. hormonální substituci.


Test genetický mutací, které významně zvyšují riziko tromboembolických onemocnění. Je určen pro osoby obojího pohlaví, které jsou také díky svému zaměstnání nebo způsobu života ohroženy vznikem hlubokožilních trombóz. Za typická povolání s náchylností k trombózám bývají považovány asistentky, manažeři, řidiči, letušky, administrativní pracovníci, ale může to být kdokoliv, muži nebo ženy s výrazně sedavým způsobem života nebo zaměstnáním, kuřáci, obézní lidé, diabetici.


Test vyšetřuje přítomnost specifických mutací v genech, které hrají nejvýznamnější roli v mechanismu srážení krve (tzv. trombofilních mutací (faktory FII a FV). Včasné zjištění nosičství některé z těchto mutací nabízí možnost přizpůsobit svůj životní styl a výrazně tak omezit riziko vzniku trombózy.

 

  • O vyšetření si klient rozhoduje sám a sám si provádí i odběr vzorku. Vzorek se odebírá velice jednoduše a bezbolestně stěrem dutiny ústní.
  • Test je hotov během 5-10 pracovních dnů s maximální spolehlivostí výsledků.
  • Testování je prováděno ve vlastních laboratořích generi biotech - české biotechnologické společnosti, která se zaměřuje na molekulárně genetickou diagnostiku v medicíně, na vývoj a výrobu biotechnologických komponent pro molekulární biologii a na výzkum v oblasti speciální detekce DNA.
  • Výsledek testu je zasílán v listinné podobě.

 

Cena testu

a-test, (trombo-test) 1950 Kč

Platba předem převodem na účet

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:

tel.: +420 495 056 234